TSFS 2009:111
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om finsk-svensk isklass

Författningen upphävd 2012-01-01 genom TSFS 2011:96

Dessa föreskrifter innehåller tekniska krav på fartygs konstruktion, maskinstyrka och prestanda vid gång i is.

Grundform

TSFS 2009:111

I kraft 2010-01-01. PDF 692 kB