TSFS 2016:96
Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om EG-kontrollförklaring enligt 2 kap. 9 § järnvägslagen (2004:519), den kontroll av delsystem som utförs av ett anmält organ enligt 2 kap. 9 § järnvägslagen samt innehållet i en EG-försäkran enligt 2 kap. 10 § järnvägslagen

Grundform

TSFS 2016:96

I kraft 2016-10-01. PDF 339 kB