LFS 1980:5
Luftfartsverkets föreskrifter med Bestämmelser för Civil Luftfart – Materielbestämmelser (BCL-M) 4.3

Dessa bestämmelser gäller vid konstruktion, installation och underhåll av system för mätning av statiskt tryck och totaltryck med anslutna instrumentenheter, magnetkompass och gyrosystem.

Grundform

LFS 1980:5

I kraft 1980-07-01. PDF 54 kB