TSFS 2013:6
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder vid nödplané för piloter

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur en pilot ska agera vid en händelse som kräver ett snabbt sjunkande för att behålla flygsäkerheten.

Grundform

TSFS 2013:6

I kraft 2013-05-03. PDF 36 KB.
Till toppen