TSFS 2011:114
Transportstyrelsens föreskrifter om prestandasäkerhet vid flygning med flygplan

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid prestandaberäkningar för flygning med 1. svenskregistrerade flygplan, och 2. utlandsregistrerade flygplan som används av svenska tillståndsinnehavare. Föreskrifterna ska inte tillämpas av operatörer som har drifttillstånd enligt bilaga III till rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (EU-OPS) eller för ultralätta flygplan och motorsegelflygplan.

Grundform

TSFS 2011:114

I kraft 2012-02-01. PDF 167 KB.

Ändringar

TSFS 2014:46

I kraft 2014-07-01. PDF 25 KB.

Ändr. 3 §.

TSFS 2016:74

I kraft 2016-08-25. PDF 187 KB.

Ändr. 1 och 2 §§.

Till toppen