LFS 2007:50
Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om allvädersverksamhet för flygplan

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid förberedelse och genomförande av flygning enligt instrumentflygreglerna (IFR) 1. med svenskregistrerade flygplan, och 2. med utlandsregistrerade flygplan som används av en svensk tillståndsinnehavare. Dessa föreskrifter ska inte tillämpas av operatörer som innehar drifttillstånd enligt JAR-OPS.

Grundform

LFS 2007:50

I kraft 2007-09-01. PDF 368 KB.

Ändringar

TSFS 2016:69

I kraft 2016-08-25. PDF 149 KB.

Ändr. 1 §.

Till toppen