LFS 2007:25
Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygning med reducerat vertikalt separationsminimum (RVSM)

Dessa föreskrifter ska tillämpas av svenska operatörer vid flygning i svensk flyginformationsregion (FIR) där reducerat vertikalt separationsminimum (RVSM) tillämpas, om det inte strider mot tillämpliga föreskrifter för berört luftrum i en annan stat vars territorium delvis omfattas av svensk FIR. Utanför svensk FIR ska dessa föreskrifter tillämpas av svenska operatörer vid flygning i luftrum där RVSM tillämpas om det inte strider mot tillämpliga föreskrifter i det aktuella området.

Grundform

LFS 2007:25

I kraft 2007-09-01. PDF 466 KB.

Ändringar

TSFS 2016:65

I kraft 2016-08-25. PDF 188 KB.

Ändr. 1 och 2 §§.

Till toppen