LFS 2005:36
Luftfartsverkets föreskrifter med Bestämmelser för Civil Luftfart —Driftbestämmelser (BCL-D) 1.25

Dessa föreskrifter gäller användning av instrumentflygplatser.

Grundform

LFS 2005:36

I kraft 2005-03-01. PDF 199 KB.

Ändringar

TSFS 2016:57

I kraft 2016-08-25. PDF 289 KB.

Ändr. mom 2.1.

Till toppen