Remiss av förslag till förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 20 september 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-72 i ert svar.

Remissmaterial

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 20 september 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-72 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

kontakt@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
601 73 Norrköping

Transportstyrelsen kommer att sammanställa och kommentera de remissynpunkter som kommer in, och därefter publicera sammanställningen och kommentarerna på den här webbsidan. Remissynpunkter som innehåller sekretessbelagda uppgifter eller personuppgifter kommer dock inte att publiceras.

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Järnväg:
Erik Reuterhäll, 010-495 55 60
erik.reuterhall@transportstyrelsen.se

Luftfart:
Anders Hedene, 010-495 36 03
anders.hedene@transportstyrelsen.se

Sjöfart:
Jon Priebe, 010-495 32 04
jon.priebe@transportstyrelsen.se

Vägtrafik:
Frågor om körkortsavgiften:
Christer Hellberg, 010-495 60 07
christer.hellberg@transportstyrelsen.se

Frågor om avgifter för ursprungskontroll och registreringsskyltar:
Charlotta Westerberg, 010-495 65 56
charlotta.westerberg@transportstyrelsen.se

Frågor om övriga avgifter inom vägtrafik:
Erik Reuterhäll, 010-495 55 60
erik.reuterhall@transportstyrelsen.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!