Remiss av förslag på nya och ändrade regler i ICAO Annex 12

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya ICAO-regler i Annex 12.

ICAO har skickat ut en remiss i State Letter 2022/24 med förslag på nya och ändrade regler i Annex 12.

Ta del av ICAO:s förslag i sin helhet

Remissvar

Synpunkter på förslaget är välkomna senast den 26 september 2022.

Svar skickas till luftfart@transportstyrelsen.se och märks med TSL 2022-3128.

Kontaktpersoner

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Katarina Leijonberg, ANS inspektör katarina.leijonberg@transportstyrelsen.se

Tel. 010-495 37 68

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!