Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya ICAO-regler

2023-02-01

Remiss av förslag på nya och ändrade regler i Annex 3 och införande av en ny PANS-MET, vilket får följdändringar till Annex 6 part I, II & III, Annex 10 vol II, Annex 11, Annex 15, PANS- ABC (Doc 8400), PANS-AIM (Doc10066), samt PANS-ATM (Doc 4444).

ICAO har skickat ut en remiss i State Letter 2023/1 med förslag på omarbetning av Annex 3 och införande av en ny PANS-MET. Föreslagna ändringar i regelverk påverkar information om rymdväder, vulkanisk aska, modellen för utbyte av meteorologisk information (IWXXM), prognossystem (WAFS) och nya definitioner på meteorologisk myndighet samt meteorologisk tjänst.

Här kan du läsa ICAO:s förslag i sin helhet

Remissvar

Synpunkter på förslaget är välkomna fram till senast den 05 juni 2023.

Svar skickas till luftfart@transportstyrelsen.se och märks med TSL 2023-756.

Kontaktpersoner

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Jonas Kostmann,
ANS inspektör 
jonas.kostmann@transportstyrelsen.se

Telefon: 010-495 36 06