Externremiss av ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:101 och TSFS 2009:102) om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 1994 och HSC-koden 2000)

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 13 mars 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-73 i svaret.

Remissmaterial

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 13 mars 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-73 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

sjofart@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Stefan Eriksson
010-495 32 19
stefan.eriksson@transportstyrelsen.se  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!