Remiss av Transportstyrelsens förslag till nya allmänna råd om undantag för färd med breda fordon eller långa fordon

2023-10-24

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 8 december 2023.
Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-176 i er svar.

Remissmaterial

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senst den 8 december 2023.
Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-176 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

vag@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Kristofer Elo
Box 267
781 23 Borlänge

Kontaktpersoner

Om ni har några frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Pär Ekström, utredare
par.ekstrom@transportstyrelsen.se
010-495 55 13

Kristofer Elo, utredare
kristofer.elo@transportstyrelsen.se
010-495 57 71