Remiss av förslag till ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (LFS 2008:21) om kompletterande flygarbetstidsregler

2023-09-15

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 1 november 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2023-10 i ert svar.

Remissmaterial

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 1 november 2023.
Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2023-10 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

luftfart@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Christer Ullvetter, gruppledare
christer.ullvetter@transportstyrelsen.se
010-495 36 64

Jörgen Weden, sakkunnig
jorgen.weden@transportstyrelsen.se
010-495 33 85

Karin Schärman, jurist
karin.scharman@transportstyrelsen.se
010-495 63 25