Remiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd

2023-05-16

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 5 juni 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2023-27 i ert svar.

Remissmaterial

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 5 juni 2023.

Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2023-27 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

luftfart@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Sara Lindén, gruppledare
sara.linden@transportstyrelsen.se
010-495 50 56

Jessica Henriksson, sakkunnig
jessica.henriksson@transportstyrelsen.se
010-495 37 28

Eric Elander Duque, jurist
eric.elanderduque@transportstyrelsen.se
010-495 32 34