Remiss av förslag på nya och uppdaterade regler i ICAO Annex 10 – volume III ATN/IPS och Volume II Data Communication Infrastructure

2023-08-09

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya ICAO-regler i Annex 10.

ICAO har skickat ut en remiss i State Letter 2023/59 med förslag på nya och ändrade regler i Annex 10 som handlar om uppdateringar ATN/IPS (Aeronautical Telecommunication Network /Internet Protocol Suite) och VCS (Voice Communication Systems).

Ta del av ICAO:s förslag i sin helhet

Remissvar

Synpunkter på förslaget är välkomna senast den 1 januari 2024.

Svar skickas till luftfart@transportstyrelsen.se och märks med TSL 2023-5680.

Kontaktpersoner

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Niclas Friberg, Flygteknisk inspektör
niclas.friberg@transportstyrelsen.se
010-495 45 88