Remiss av förslag på nya och ändrade regler i ICAO Annex 10, vol I och V

2023-11-07

ICAO har skickat ut en remiss i State Letter 2023/67 med förslag på nya och ändrade regler gällande satellitsystem för global navigering (GNSS) och andra navigeringshjälpmedel.

Remissförslag

Remissförslaget hämtas på ICAO:s fillagringsyta.

Remissförslag

Remissvar

Synpunkter på förslaget är välkomna fram till senast den 01 april 2024.

Svar skickas till luftfart@transportstyrelsen.se och märks med TSL 2023-7841.

Kontaktpersoner

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Ulrika Hjort
ANS utredare
Sektionen för flygtrafiktjänster
ulrika.hjort@transportstyrelsen.se
Tel. 010-495 31 62