Remiss av förslag på nya och ändrade regler i Doc 4444 gällande separationsminima

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya ICAO-regler i Doc 4444.

ICAO har skickat ut en remiss i State Letter 2022/68 med förslag på nya och ändrade regler i Doc 4444 som handlar om separationsminima.

Ta del av ICAO:s förslag i sin helhet

Remissvar

Synpunkter på förslaget är välkomna senast den 1 december 2022.

Svar skickas till luftfart@transportstyrelsen.se och märks med TSL 2022-4948.

Kontaktpersoner

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Joel Johansson, ANS inspektör
joel.johansson@transportstyrelsen.se
010-495 30  59

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!