Remiss av förslag om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:36) om färd med bred odelbar last samt styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:37) om färd med lång odelbar last

2023-10-13

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 30 november 2023.
Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-176 i ert svar.

Remissmaterial

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslagen och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 30 november 2023.

Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-176 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

vag@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 267
781 23 Borlänge

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkommen att kontakta:

Kristofer Elo, utredare
kristofer.elo@transportstyrelsen.se
010-495 57 71 


Pär Ekström, utredare,
par.ekstrom@transportstyrelsen.se 
010-495 55 13