Remiss av förslag från ICAO (State Letter, med nummer 2023.35) om ”miljöskydd och speciellt buller”

2023-05-16

Det handlar om uppdatering av ANNEX 16 — ENVIRONMENTAL PROTECTION VOLUME I — AIRCRAFT NOISE, som behandlar buller från olika flygplan och helikoptrar. Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 15 juli 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSL 2023-3327 i ert svar.

Remissmaterial

Remissförslaget hämtas på ICAO:s fillagringsyta.

Remissförslag

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 15 juli 2023.

Vänligen ange vårt diarienummer TSL 2023-3327 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

luftfart@transportstyrelsen.se

eller till:

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Niclas Friberg, Flygteknisk inspektör
niclas.friberg@transportstyrelsen.se
010-495 45 88