Remiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:74) om vägmärken och andra anordningar och av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:60) om lokala trafikföreskrifter m.m.

2023-08-24

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 6 oktober 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2023-38 i ert svar.

Remissmaterial

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 6 oktober 2023.

Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2023-38 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

vag@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Box 267
781 23 Borlänge

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkommen att kontakta:

Lars Hammar, sakkunnig, tel. 010-495 55 27
lars.hammar@transportstyrelsen.se