Omremiss av förslag till kompletterande nationella föreskrifter för introduktionsflygning

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 20 april 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2023-26 i ert svar.

Remissmaterial

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 20 april 2023.
Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2023-26 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till

luftfart@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Anders Leufgård, sektionschef, gruppledare
anders.leufgard@transportstyrelsen.se
010-495 36 93

Ingrid Lindén, sakkunnig
ingrid.linden@transportstyrelsen.se
010-495 36 38

David Grenabo, jurist
david.grenabo@transportstyrelsen.se
010-495 31 26

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!