Annex 3 and consequential amendments to Annex 10, Volume II and PANS-ATM (Doc 4444)

Synpunkter på förslaget är välkomna senast den 3 juli 2019.

Ändringarna gäller

 • Vulkanisk aska
 • Kvalitetsledningssystem för leverans av flygvädertjänst
 • Förbättrad harmonisering av SIGMET-information
 • Modellkartor som används i Annex 3, Appendix 1
 • World Area Forecast System (WAFS) information
 • Prognoser från center för tropiska cykloner och SIGMET för tropiska cykloner
 • Prognoser från center för rymdväder
 • Indikering av uteblivna och/eller felaktiga parametrar i METAR
 • Reviderade gränsvärden för rapportering av flygplansturbulens
 • AIRMET och GAMET
 • Utsläpp av radioaktivt material
 • Införande av kraftig stoftstorm i tabellerna A1-4 och A6-1b relaterat till SPECIAL AIR-REPORTS
 • ICAOs system för utbyte av meteorologisk data (IWXXM) samt AFTN och AFS

Remissvar

Synpunkter på förslaget är välkomna senast den 3 juli 2019.

Svar skickas till luftfart@transportstyrelsen.se och märks med TSL 2019-2842.

Kontaktpersoner

Om du har frågor är du välkommen att kontakta

Jonas Kostmann

jonas.kostmann@transportstyrelsen.se

Läs förslaget: state letter AN 10/1-19/25

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!