Mätarfusk

Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra åtgärder så att ett fordons vägmätare vid besiktning, ska kontrolleras mot föregående inrapporterade vägmätarställning och att informationen om tidigare mätarställningar ska redovisas i besiktningsprotokollet (TSG 2021-3376/I2021/01146). Som en del i det uppdraget kommer Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:54) om kontrollbesiktning att ändras.

Uppdraget syftar till att stävja fusk inom fordonsområdet. Regeringen bedömer att bedrägerier vid överlåtelser av fordon motverkas om det i besiktningsprotokollet finns tillförlitlig information om hur långt ett fordon har gått.

TSFS 2017:54 kommer att ändras så att det framgår att fler än en vägmätarställning ska redovisas i protokollet från periodiskt återkommande besiktning. 

Remiss planeras innan sommaren.

Kontaktuppgifter

Anders Gunneriusson
Mejl: anders.gunneriusson@transportstyrelsen.se
Telefon: 010-495 56 67

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!