Föreskriftsarbete om lokala trafikföreskrifter och om vägmärken och andra anordningar

2023-05-09

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsarbete om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:60) om lokala trafikföreskrifter m.m. och i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:74) om vägmärken och andra anordningar.

Den 31 augusti 2023 införs en ny bestämmelse i 4 kap. 17 f § trafikförordningen. Bestämmelsen ger då Trafikverket och de kommunala väghållarna ett bemyndigande att föreskriva att på en viss väg, del av väg eller vägsträcka får ett fordonstågs längd uppgå till högst 34,5 meter.  

Föreskrifterna syftar till att föra in storlekar och eventuella tillämpningsbestämmelser för lokaliseringsmärke F31a, färdväg för långa fordonståg, i vägmärkesförordningen.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ska syfta till att skapa förutsättningar för väghållningsmyndigheter att föreskriva och märka ut så att förutsättningarna blir liknande för trafikanter i hela landet. Vi planerar även att skriva allmänna råd om tillämpningsreglerna.

Planerat ikraftträdande är den 1 februari 2024.

För frågor om föreskriftsarbetet kontakta:

Eva-Lis Thors, utredare
eva-lis.thors@transportstyrelsen.se
010- 495 53 17