Föreskriftsarbete om de medicinska kraven för innehav av körkort vid diabetes

Transportstyrelsen har mellan åren 2018-2020 genomfört en översyn av de medicinska kraven för innehav av körkort vid diabetes.

Arbetet med översynen är avslutat och har resulterat i en slutrapport som det finns en länk till här under. Av slutsatserna i rapporten framgår att det i vissa delar är nödvändigt att revidera reglerna om diabetes i medicinföreskrifterna för att nå upp till minimikraven i körkortsdirektivet. Det finns också vissa delar i föreskrifterna som bör ändras av andra anledningar.

Transportstyrelsen har därför påbörjat ett föreskriftsarbete för att se över och revidera kapitlet om diabetes i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Slutrapport Översyn diabetes (pdf, 1,8 MB)

Planerat ikraftträdande: Föreskrifterna planeras att träda i kraft den 1 januari 2022.

Kontaktuppgifter: Sara Magnusson, utredare sektion trafikantregler,
e-post: sara.magnusson@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!