Ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:490) om teknisk identifiering

Bestämmelserna i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:490) om teknisk identifiering behöver justeras och förtydligas inom ett flertal områden för att fungera bättre.

Föreskriften avser förtydliga:

  • Vilka underlag som kan användas för att styrka identitet för fordon som tidigare varit registrerade eller tagna i bruk i Sverige, liksom för fordon som i regleringen benämns som historiska fordon (av ett fordonsår som är 30 år och äldre och funnits i Sverige de senaste 20 åren).
  • Hur brister i identitet på redan registrerade fordon ska hanteras om detta exempelvis uppmärksammas i samband med en kontrollbesiktning. Det framgår inte tydligt att kraven även är till för enskilt godkännande.
  • Tydlighet hur besiktningsorgan får använda underlag vid teknisk identifiering som tillkommit efter ursprungskontrollen.
  • Tydlighet hur byte av identitetsbärare (del med identitetsmärkning) ska genomföras och vem som får göra sådant byte.
  • Möjlighet att genomföra kontroll av teknisk identitet för fordon som är så skadade att de inte borde kunna återuppstå är inte tydligt reglerat vilket ger en möjlighet att utnyttja stulna fordon eller stulna delar.

Planerat ikraftträdande: November 2022

Kontaktperson: Svante Törnquist
E-post: svante.tornquist@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!