Landströmsförsörjning till fartyg

2020-11-10

Nu pågår ett arbete med att ta fram föreskrifter om landströmsförsörjning till fartyg. Föreskrifterna är en revidering och komplettering av Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anslutning av fartyg till ett landbaserat elkraftsystem (SJÖFS 2008:82).

Det är inte obligatoriskt att ansluta fartyg till landström i hamn. De nya föreskrifterna riktar sig enbart till de som väljer att ansluta sig och innehåller tekniska krav för anslutningsutrustningen ombord samt för själva handhavandet av utrustningen.

Fördelarna med landströmsförsörjning till fartyg är flera. Dels är det en viktig del i det stora pågående miljöarbetet, såväl i Sverige som internationellt, dels leder det till att miljön i hamnområdena och ombord på fartygen blir bättre. När fartygen ansluts till landström i hamnarna försvinner avgasutsläppen och bullret från hjälpmaskinerna helt och hållet, vilket gör hamnmiljön behagligare för de som arbetar där och, inte minst, för de som bor i närheten.

Planerad remiss

Slutet av januari 2022.

Planerat ikraftträdande

Under hösten 2022.

Kontakt

Om du vill ha ytterligare information om det arbete som sker i projektet är du välkommen att kontakta oss.

Charlotta Rennwandt, gruppledare
charlotta.rennwandt@transportstyrelsen.se

Saeed Mohebbi, sakhandläggare
saeed.mohebbi@transportstyrelsen.se
Tel. 010-495 3265

Dennis Lundin, jurist
dennis.lundin@transportstyrelsen.se

 

Till toppen