Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:96) om finsk-svensk isklass

2022-04-12

Transportstyrelsen har påbörjat ett nytt arbete med att revidera Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:96) om finsk-svensk isklass.

Sverige har i samarbete med Finland utarbetat isklassregler för fartyg med så kallad azimuthframdrivning, det vill säga där både framdrift och roderfunktion är sammanbyggda i en enhet. De reviderade reglerna avser att medge att även dessa fartyg kan erhålla isklass utifrån krav på isbelastning, osv. Syftet med föreskriftsarbetet är främst att nu sätta dessa regler i kraft genom en ändring av föreskrifterna.

Planerad remiss

Oktober/november 2022.

Planerat ikraftträdande

Maj/juni 2023.

Kontakt

Om du vill ha ytterligare information om föreskriftsarbetet är du välkommen att kontakta oss.

Charlotta Rennwandt, gruppledare
charlotta.rennwandt@transportstyrelsen.se
Tel. 010-495 3220

Stefan Eriksson, sakhandläggare
stefan.eriksson@transportstyrelsen.se
Tel. 010-495 3265

Karin Wahrby, jurist
karin.wahrby@transportstyrelsen.se
Tel. 010-495 5792

Till toppen