Ändringar i HSC-koden 1994 och HSC-koden 2000

2022-03-21

De internationella koderna för höghastighetsfartyg (HSC-koden 1994 och HSC-koden 2000) har ändrats och Transportstyrelsen behöver därför ändra i de föreskrifter som införlivar koderna (TSFS 2009:101 och TSFS 2009:102).

Planerad externremiss

Föreskrifterna planeras att skickas på externremiss i augusti 2022.

Planerat ikraftträdande

Föreskrifterna planeras att träda i kraft årsskiftet 2022-2023.

Kontakt

Om du har frågor om föreskriftsprojektet är du välkommen att kontakta

Charlotta Rennwandt, gruppledare
charlotta.rennwandt@transportstyrelsen.se

Stefan Eriksson, sakhandläggare
stefan.eriksson@transportstyrelsen.se

Dennis Lundin, jurist
dennis.lundin@transportstyrelsen.se

Till toppen