Ändringar av föreskrifter om förorening från fartyg, TSFS 2010:96, för ändrade regler om EEDI samt nya regler för EEXI och CII

2022-04-22

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftprojekt med syfte att införa ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg.

Föreskriftsprojektet syftar till att införliva ändringar i MARPOL-konventionen i TSFS 2010:96 gällande:

  • Ändrade regler för EEDI (Energy Efficiency Design Index)
  • Nya regler för EEXI (Energy Efficiency Existing Ship Index)
  • Nya regler för CII (the Carbon Intensity Indicator)

Planerad remiss

Föreskrifterna planeras skickas på remiss i augusti 2022.

Planerat ikraftträdande

Föreskrifterna planeras träda i kraft i december 2022.

Kontakt

Om ni har frågor med anledning av föreskriftsprojektet är ni välkomna att kontakta:

Robin Cook, gruppledare och sakhandläggare
robin.cook@transportstyrelsen.se

010-495 52 00

Amina Avdic, jurist
amina.avdic@transportstyrelsen.se
010-495 53 62

 

Till toppen