Nytryck av föreskrifter och allmänna råd om dricksvatten på fartyg 

2022-06-07

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsarbete med syfte att göra ett nytryck av föreskrifterna SJÖFS 1970:A15 och SJÖFS 1994:8 om dricksvatten på fartyg.

För att skapa tydligare regler vill Transportstyrelsen genomföra ett nytryck där de två föreskrifterna med sina 6 respektive 3 ändringsföreskrifter konsolideras i en mer översiktligt och lättillgänglig version i Transportstyrelsens författningssamling. Samtidigt som det säkerställs att regleringen om dricksvatten på fartyg är i enlighet med EU:s nya dricksvattendirektiv (EG) 2020/2184 och Livsmedelsverkets kommande föreskrifter på området.

Planerad remiss

Augusti 2022.

Planerat ikraftträdande

Januari 2023.

Kontakt

Om du vill ha ytterligare information om föreskriftsarbetet är du välkommen att kontakta oss.

Yesim Atak, gruppledare/sakhandläggare
yesim.atak@transportstyrelsen.se
Tel. 010-495 46 99

Marie Öhmark, jurist
marie.ohmark@transportstyrelsen.se
Tel. 010-495 46 99

Till toppen