Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2014:12) om säkerheten på fartyg med speciellt användningsområde

2021-11-22

Den internationella koden för fartyg med speciellt användningsområde (2008 SPS-koden) har ändrats och Transportstyrelsen behöver därför ändra i de föreskrifter som införlivar koden (TSFS 2014:12).

I huvudsak gäller ändringen förtydligande av beräkning av R-värdet i skadestabilitetskraven.

Föreskriften skickades ut på remiss i februari 2022. Till följd av vissa ändringar planeras en omremiss i september 2022.

Föreskriftens ikraftträdande planeras till januari 2023.

Kontakt

Om du har frågor om föreskriftsprojektet är du välkommen att kontakta:

Charlotta Rennwandt, gruppledare
charlotta.rennwandt@transportstyrelsen.se
010-495 32 20

Stefan Eriksson, sakhandläggare
stefan.eriksson@transportstyrelsen.se
010–495 32 60

Dennis Lundin, jurist
dennis.lundin@transportstyrelsen.se
010-495 40 32

Till toppen