Ändringar i åtgärder mot förorening från fartyg, TSFS 2010:96

2022-01-14

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftprojekt med syfte att införa ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (2010:96) och allmänna råd om åtgärder mot förorening från fartyg.

Föreskriftsprojektet syftar till att införliva ändringar i MARPOL-konventionen i TSFS 2010:96 gällande:

  • förbud att frakta och använda tjockolja (HFO) i Arktis och Antarktis,
  • vissa undantag gällande certifiering och besiktning för obemannade pråmar utan egen framdrivning samt
  • provtagningsanordning för bränsle.

Planerad remiss

Föreskrifterna planeras skickas på remiss i juni 2022.

Planerat ikraftträdande

Föreskrifterna planeras träda i kraft i november 2022.

Kontakt

Om ni har frågor med anledning av föreskriftsprojektet är ni välkomna att kontakta:

Henrik Ramstedt, sakhandläggare
henrik.ramstedt@transportstyrelsen.se
010-495 32 51

Christine Vallhagen, jurist
christine.vallhagen@transportstyrelsen.se
010-495 63 27

Till toppen