Rättelse Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerheten vid forsränning, TSFS 2021:126

2022-03-29

Transportstyrelsen har gett ut rättelseblad till föreskrifterna (TSFS 2021:126) om säkerheten vid forsränning.

Rättelsen avser att 4 kap. 8 § ändras till 4 kap. 6 §.

Du hittar rättelsen från den 30/3 2022 i Transportstyrelsens författningssamling.

Till toppen