Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:120) om passagerarfartyg på inrikes resa

2021-11-09

Transportstyrelsen har gjort ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:120) om passagerarfartyg på inrikes resa, vilket har resulterat i författningen TSFS 2021:88.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG om säkerhets-bestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg, har ändrats genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/411 av den 19 november 2019. Ändringen innebär att direktivets nuvarande bilagor I, II och III ersätts av motsvarande bilagor till den direktverkande delegerade EU-förordningen. Detta medför därmed att bilagan till TSFS 2019:120 ska upphävas.

Ikraftträdande

Föreskrifterna träder i kraft den 1 december 2021. 

Kontakt

Om ni har frågor med anledning av föreskrifterna är ni välkomna att kontakta:

Fredrik Jonsson
Sektionschef
Sektionen för Sjövärdighet
010-49 53313
fredrik.jonsson@transportstyrelsen.se

Ta del av de nya föreskrifterna från den 10 november 2021:

TSFS 2021:88
Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:120) om passagerarfartyg på inrikes resa