Nya föreskrifter om hantering och kontroll av fartygs barlastvatten och sediment

2022-05-05

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om hantering och kontroll av fartygs barlastvatten och sediment, TSFS 2022:19, som träder i kraft den 1 juni 2022.

IMO har genom resolution MEPC.325(75) beslutat om ändringar till barlastvattenkonventionens regel E-1 och appendix I. Ändringen innebär att besiktning för certifiering även ska omfatta kontroll av att installationstest utförts som verifierar att barlastvattensystemet fungerar ordentligt.

Ändringen förs in genom att en ny bestämmelse och ett allmänt råd införs i ett nytryck till den tidigare utgivna TSFS 2017:73. Nytrycket får författningsnumret TSFS 2022:19 och träder i kraft den 1 juni 2022.

Nya författningen

Den nya författningen TSFS 2022:19 hittar du i Transportstyrelsens föreskriftsdatabas från den 5 maj 2022. 

Kontakt

Om ni har frågor med anledning av föreskrifterna är ni välkomna att kontakta:

Henrik Ramstedt, miljöhandläggare
henrik.ramstedt@transportstyrelsen.se
010-495 32 51

Christine Vallhagen, jurist
christine.vallhagen@transportstyrelsen.se
010-495 63 27

 

Till toppen