Ändringar i IMDG-koden, TSFS 2015:66

2019-12-12

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:66) om transport till sjöss av förpackat farligt gods, IMDG-koden,  har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2019:135.

Ikraftträdande

Ändringsförfattningen träder i kraft den 1 januari 2020.

Ta del av den nya författningen, TSFS 2019:135, i vår föreskriftsdatabas.