Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:56) om arbetsmiljö på fartyg

2022-03-29

Transportstyrelsen har gjort ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:56) om arbetsmiljö på fartyg, vilket har resulterat i författningen TSFS 2022:12.

Arbetsmiljöverket har beslutat om nya föreskrifter avseende arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1). Dessa ersatte den 1 januari 2021 AFS 2009:2. Det får till följd att hänvisningarna till föreskrifterna om arbetsplatsens utformning i TSFS 2019:56, samt att hänvisning till vissa äldre föreskrifter vars innehåll flyttats över till AFS 2020:1 utgår från TSFS 2019:56. Därtill har Arbetsmiljöverket beslutat om en ny föreskrift avseende arbetsanpassning (AFS 2020:5) som ersätter den tidigare föreskriften om arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1). Justering av Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2019:56 har därför skett även i detta avseende.

Ikraftträdande

Föreskrifterna träder i kraft den 1 april 2022.

Kontakt

Om du har frågor med anledning av förskrifterna är du välkommen att kontakta:

Yesim Atak, sakhandläggare
Sektionen för sjövärdighet
yesim.atak@transportstyrelsen.se

Ta del av de nya föreskrifterna i vår föreskriftsdatabas: TSFS 2022:12

Till toppen