Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:93) om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg som omfattas av 1974 års internationella konvention om säkerhet för människoliv till sjöss

2020-06-26

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2020:50, som träder i kraft den 24 juli 2020.

Ta del av den nya författningen, TSFS 2020:50, i vår föreskriftsdatabas.

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av föreskrifterna är ni välkomna att kontakta:

Kristian Karlernäs, sakkunnig
Sjö- och luftfart, Sektionen för sjövärdighet
Direkt:
+46-10-495 65 13
SMS: 076-721 60 20
kristian.karlernäs@transportstyrelsen.se

Karin Wahrby, jurist
Sjö- och luftfart, Juridiska sektionen för sjöfart
Direkt: 010-495 57 92,
Sms: 073-049 85 23
karin.wahrby@transportstyrelsen.se