Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

2023-02-21

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2023:6.

Ikraftträdande

Ändringsförfattningen träder i kraft den 21 februari 2023.

Ta del av ändringen:

  • TSFS 2023:6 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Här kan du läsa mer om avgifter inom sjötrafik.