Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:56) om arbetsmiljö på fartyg

2019-12-05

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2019:123, som träder i kraft den 21 december 2019.

Ta del av de nya föreskrifterna, TSFS 2019:123, i vår föreskriftsdatabas.