Ändring av sjukvård och apotek på fartyg, TSFS 2021:80

2022-09-01

Transportstyrelsen har gjort ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:80) om sjukvård och apotek på fartyg, vilket har resulterat i författningen TSFS 2022:85.

Ändringen innebär en justering av gruppnumret till läkemedlet Klotrimazol i bilaga A till föreskrifterna. 

Ikraftträdande

Ändringsförfattningen TSFS 2022:85 träder i kraft den 30 augusti 2022. 

Kontakt

Om ni har frågor med anledning av författningen är ni välkomna att kontakta:

Christine Vallhagen, jurist
christine.vallhagen@transportstyrelsen.se
010-495 63 27

Yesim Atak, sakkunnig
Sjö- och luftfart, Sektionen för sjövärdighet
Yesim.Atak@transportstyrelsen.se

Ta del av de nya föreskrifterna på vår regelwebb:

TSFS 2022:85

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2022:85) om sjukvård och apotek på fartyg