Varför står det ibland fel namn på myndigheten i föreskrifterna?

När Luftfartsinspektionen blev Luftfartsstyrelsen den 1 januari 2005, liksom när den senare blev Transportstyrelsen den 1 januari 2009, blev det nödvändigt att ändra namnet på myndigheten i våra föreskrifter genom att ge ut ändringsföreskrifter som talar om att där t.ex. ordet Luftfartsstyrelsen står ska man istället läsa Transportstyrelsen.

Dessa typer av ändringar återfinns i LFS 1999:116, LFS 2005:6-8, LFS 2005:12-13, LFS 2005:15, LFS 2005:22 och LFS 2008:55.

I Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2008:55) om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd med anledning av bildandet av Transportstyrelsen står det t.ex. att i äldre föreskrifter ska ordet "Luftfartsstyrelsen" i olika böjningsformer bytas ut mot "Transportstyrelsen" i motsvarande form.

När det i en föreskrift hänvisas till Luftfartsinspektionen eller Luftfartsstyrelsen är det alltså Transportstyrelsen som avses.