Segelflyg

Här finns alla regler som berör dig som flyger segelflyg privat.

Serie OPS (Driftbestämmelser)
LFS 2008:37 Regler om alkoholförtäring m.m. (BCL-D 1.15 Del III)
LFS 2007:15 Beräkning av luftfartygs massa
LFS 2007:16 Medförande av personer och last
LFS 2007:18 Statistiska uppgifter
LFS 2007:20 Flygning i fjällområdet
LFS 2007:21 Tankning av luftfartyg, rör enbart motorseglare
LFS 2007:22 Upplåtelse
LFS 2007:23 Farligt gods
LFS 2007:24 Instrumentflygprocedurer och höjdmätarinställning
LFS 2007:26 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om flygburet kollisionsvarningssystem och transponder
LFS 2007:30 Nödradiosändare (ELT)
LFS 2007:31 Elektronisk adress
LFS 2007:32 Flygning med segelflygplan och motorsegelflygplan
LFS 2005:36 Intrång på bana
Serie PEL/FSTD (Certifikatbestämmelser)
TSFS 2013:12 Föreskrifter om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis
TSFS 2013:14 Föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m.
TSFS 2013:16 Föreskrifter om segelflygarcertifikat
Serie GEN (Allmänt)
TSFS 2014:71 Trafikregler för luftfart
TSFS 2013:70 Avgifter inom luftfartsområdet
TSFS 2015:1 Användning och utformning av luftrum och flygprocedurer
LFS 2007:68 Händelserapportering
TSFS 2013:46 Radiotelefoni och fraseologi

Transportstyrelsens föreskrifter