LFS – TSFS

Innan Transportstyrelsens bildande beslutades föreskrifter inom luftfartsområdet av Luftfartsstyrelsen och publicerades i Luftfartsstyrelsens författningssamling (LFS).

Författningarna i LFS överfördes den 1 januari 2009 automatiskt till Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) och LFS upphörde.

De författningar som tidigare beslutats av Luftfartsinspektionen inom Luftfartsverket eller av Luftfartsstyrelsen och som fanns i LFS finns alltså nu i TSFS tillsammans med alla andra föreskrifter som beslutats av Transportstyrelsen.

De föreskrifter som tidigare publicerades i LFS har dock kvar sitt gamla namn och sin gamla beteckning med ett LFS-nummer. TSFS finns på Transportstyrelsens webbplats under Regler.