Flygtekniker

Här finns en sammanställning av de regler som berör dig som är flygtekniker med ett Del-66 certifikat men som inte arbetar i någon godkänd underhållsorganisation (145 – MF – AUB).

Som så kallad fristående flygtekniker bör du känna till dessa men en del av föreskrifterna gäller bara för 145- och F-verkstäder, samt för tillverkning. Dessa har tagits med i listan enbart som information.

Observera att det finns några LFS/TSFS som gäller alla svenskregistrerade luftfartyg. Andra gäller endast för de luftfartyg som exkluderas från Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008, det vill säga de som brukar kallas Annex II och "statsluftfartyg" (polis, kustbevakning, "search-and-rescue", brandbekämpning etc.). Även om du normalt inte arbetar med dessa typer bör du informera dig om vad som gäller vid underhåll av dessa, t ex om ditt Del-66 certifikat gäller, och så vidare.

I princip är alla luftfartyg som inte återfinns i EASA:s listor på luftfartygstyper i Del-66 certifikat eller bland EASA:s typcertifikat, att betrakta som Annex II. För att få underhålla dessa Annex II-luftfartyg måste du ha dessa typer inskrivna i ditt Del-66 certifikat under nationella behörigheter.

Tänk också på att det kan vara bra att föra en enkel bokföring med information om vad du gjort i form av praktiskt underhållsarbete. Det är upp till dig att visa att du har nödvändig praktik och det kanske kan vara svårt att få ut den information du vill ha från din förra arbetsgivare. Bokföringen behöver inte vara mer komplicerad än en vanlig kalender där du fyller på dag för dag med vad du gjort. 

Serie AIR (Luftvärdighet)
LFS 1982:6/2003:109 BCL M 1.2 Registrering med mera av luftfartyg
LFS 1978:10 BCL M 1.4 Klassificering av luftfartyg
LFS 1980:5 BCL M 4.3

Instrumentsystem

LFS 1998:84 BCL M 5.2 Amatörbyggnad av luftfartyg
LFS 1979:2/1997:20 BCL M 5.3 Fallskärmar
TSFS 2017:75   Föreskrifter och allmänna råd om händelserapportering
TSFS GEN 2013:46   Föreskrifter och allmänna råd om radiotelefoni etc
TSFS GEN 2015:46 /
2015:62
  Föreskrifter om avgifter inom luftfarten (TS taxa)
TSFS AIR 2010:182  

Allmänna råd om underhållsprogram

TSFS AIR 2012:82   Föreskrifter om nationalitets- och registreringsmärkning
TSFS AIR 2012:83   Föreskrifter om luftvärdighetsdirektiv
TSFS AIR 2012:85 / 2014:36   Föreskrifter och allmänna råd om underhåll, reparation och modifiering av flygmateriel
TSFS AIR 2012:86   Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av organisationer för tillverkning av flygmateriel
TSFS AIR 2012:87   Föreskrifter om konstruktion, tillverkning, typ- och modifieringsgodkännande av flygmateriel mm 
TSFS AIR 2012:88   Föreskrifter om utbildning för specialarbeten (lödning-svetsning-oförstörande provning) 
TSFS AIR 2012:89   Föreskrifter om radioutrustning i luftfartyg 
TSFS AIR 2013:115   Föreskrifter om luftvärdighetsbevis för luftfartyg i viss verksamhet 
TSFS AIR 2014:33   Föreskrifter om dokumentationskrav för luftfartyg 
TSFS AIR 2014:34   Föreskrifter om flyghandbok och checklista för luftfartyg 
TSFS AIR 2014:35   Föreskrifter om organisationer för underhåll av luftfartyg 
TSFS AIR 2014:36   Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:85) om underhåll, reparation och modifiering av flygmateriel 
TSFS AIR 2016:40   Transportstyrelsens föreskrifter om nationella luftvärdighetshandlingar
TSFS AIR 2016:41   Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartygs massa och balans
TSFS AIR 2016:42  

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:85) om underhåll, reparation och modifiering av flygmateriel

Från EU/EASA gäller

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nummer 216/2008 av den 20 februari 2008
  • Kommissionens förordning (EG) nummer 1321/2014 av den 26 november 2014 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter [Bilaga 1 (Del-M), avsnitt A, kapitel A-B-C-D-E-H plus tillhörande AMC ("allmänna råd")].
    Observera att det finns ett flertal tillägg (appendix) som du också måste känna till, bland annat det som gäller "Komplexa underhållsåtgärder".

Här kan du läsa mer om EASA:s regelverk

För information om hur du kan ta del av nya och förändrade regler, gå till sidan Seminarier och information.