Definitionssamlingen

I samband med att luftfartsavdelningen inom Transportstyrelsen
omarbetar föreskrifterna till standardformatet för föreskrifter uppdateras inte längre Definitionssamlingen.

I de luftfartsföreskrifter som har omarbetats till standardformatet har de termer och definitioner som är aktuella för respektive föreskrift arbetats in.

Definitionerna i de omarbetade föreskrifterna gäller alltså bara för just den föreskrift som de återfinns i. Definitionerna i Definitions-samlingen gäller endast tillsammans för de föreskrifter som fortfarande har det gamla föreskriftsformatet (Bestämmelser för Civil luftfart, BCL).

Har du frågor är du välkommen att kontakta Helena Norlén, översättare och språkvårdare på tel. 010-495 40 77 eller
helena.norlen@transportstyrelsen.se