Ballong

Här finns alla regler som berör dig som flyger ballongflyg privat.

Serie OPS (Driftbestämmelser)
LFS 2008:37 Regler om alkoholförtäring m.m. (BCL-D 1.15 Del III)
LFS 2007:8 Ballong i Bromma kontrollzon
LFS 2007:16 Medförande av personer och last
LFS 2007:22 Upplåtelse
LFS 2007:23 Farligt gods
LFS 2007:26 Kollisionsvarningssystem (ACAS) och transponder
LFS 2007:28 Flyguppvisning
LFS 2007:30 Nödradiosändare (ELT)
LFS 2007:31 Elektronisk adress
LFS 2007:33 Privatflygning med ballong
LFS 2005:36 Intrång på bana
Serie PEL/FSTD (Certifikatbestämmelser)
TSFS 2013:12 Föreskrifter om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis
TSFS 2013:14 Föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m.
TSFS 2013:17 Föreskrifter om certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB)
TSFS 2013:26 Föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör
Serie GEN (Allmänt)
TSFS 2014:71 Trafikregler för luftfart
TSFS 2013:70 Avgifter inom luftfartsområdet
TSFS 2015:1 Utformning och användning av luftrummet och flygprocedurer
LFS 2007:68 Händelserapportering
LFS 2013:46 Radiotelefoni och fraseologi

Transportstyrelsens föreskrifter