Omarbetning av LFS 1998:84 (BCL-M 5.2) amatörbyggnad av luftfartyg

Transportstyrelsens föreskrifter om amatörbyggnad av luftfartyg omarbetas till en modern föreskrift för att följa den snabba utvecklingen av luftfartyg.

Föreskriften planeras att skickas ut på remiss i november 2022.

Föreskriftens ikraftträdande planeras till juni 2023.

Kontakt

Har du några frågor är du välkommen att kontakta

Andreas Holmberg, gruppledare
e-post: andreas.holmberg@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!